Skip to main content

Avukat Portal

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Sizler için oluşturduğumuz tüm hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için aramıza katılabilirsiniz. Siz varsanız, biz varız! Üyelikler ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Konu

#1
DENETIMLI SERBESTLIK NEDİR?

Denetimli serbestlik, "Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumda bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların
sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade etmektedir.

Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılıklarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

1.Misyonumuz...

Denetimli serbestlik hizmetlerinin misyonu, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının değiştirilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

2.Vizyonumuz...

Bu hizmetlerin vizyonu ise, uluslararası standartlara uygun, denetim ve gözetim çalışmaları kapsamında; şüpheli, sanık ve hükümlülerin en etkili şekilde denetlenmeleri ve yeniden topluma kazandırılmalarıdır.

3.Hedeflerimiz...

Madde bağımlılığının neden olacağı zararları önlemek, mağdura verilen zararı gidermek, suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının toplum içinde yerine getirilmesini sağlayarak, hükümlüleri yeniden topluma kazandırmaktır.

4.Temel İlkelerimiz

a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Görevlilerimiz insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.

b) Gizlilik: Görevlilerimiz suçtan zarar gören, şüpheli, sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.

c) Tarafsızlık: Görevlilerimiz görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.

ç) Çocuğun yüksek yararı: Yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterilir.

AMAÇLARIMIZ :

1. Mahkemenin belirtmiş olduğu koşullar ve süre doğrultusunda hazırlanan denetim ve denetleme planları çerçevesinde suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet (rehberlik, psiko-sosyal), program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli uygulamaları hayata geçirmek.

2. Haklarında karar verilen kişiler (çocuk-genç, yetişkin), denetimli serbestlik görevlileri ile mesleki çalışmalar yaparak bu kişileri suçtan uzaklaştırmak ve yeniden topluma kazandırmak.

3. Suçtan zarar gören kişilere verilen zararları onarmak ve toplumu korumak.

4. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü sayısını azaltmak.

5. Hafif suç işleyen hükümlülerin mesleki beceriliklerini artırmak ve onları özyönetim ve zaman yönetimi ve sorun çözme becerileri konusunda bilinçlendirmek.

6. Çocuk hükümlülerin eğitim kurumlarına devamlılığını sağlamak.

7. Eski hükümlülerin topluma uyum sürecinde onlara rehberlik etmek, toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak, Koruma Kuruluna başvuruda bulunarak işe yönlendirme konusunda yardımcı olmak.

8. Amaçlarımız doğrultusunda daha güvenli ve huzurlu toplumda yaşamak için Koruma Kurulu üyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile irtibatlı ve koordineli bir şekilde çalışmak.


SİSTEMİN YARARLARI :

1. Ağır suç işlemiş hükümlüler ile küçük ya da hafif suç işlemiş kişilerin bir arada bulunma ihtimalini azaltarak, özellikle ilk kez suç işlemiş genç hükümlülerin suçu alışkanlık haline getirmelerinin ve tekrar suç işlemesinin önüne geçilmiş olur.<>br 2. Kişi almış olduğu cezayı toplum içerisinde çekerek aile ve sosyal çevresi ile normal ilişkilerini korur.

3. Cezanın, ceza infaz kurumu dışında infaz edilmesi sağlanarak suçlunun ekonomik bakımdan tam anlamıyla devlete tabi olması önlenir böylece devlet üzerindeki ekonomik yük hafifletilmiş olur.

4. Denetimin bir türü olan kamu hizmeti cezası ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel ihtiyacı giderilerek ( istihdam olanağını kısıtlamaksınız ) kişi topluma vermiş olduğu zararı topluma hizmet ederek karşılaması sağlanır.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task